Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym Komentarz Akt ten wszedł w życie 5.12.2019 roku. Prezentowana publikacja stanowi systemowe opracowanie dotyczące wykładni wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem postępowania karnego, na mocy ustawy z 19.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku łącznego, oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania


Autor: Gacka Asiewicz
Postępowanie karne w pigułce 2021 Beck Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i

Postępowanie karne w pigułce 2021 Beck Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania karnego. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów KPK uchwalone ustawą z 19.7.2019 r., które weszły w życie 5.10.2019 r. Gack

Autor: Bogusław Gąszcz
Last Minute Proces karny Proces karny śni Ci się po nocach, a

Last Minute Proces karny Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu szybko i bez kłopotu powtórzysz cały materiał i uporządkujesz wiadomości. Książka z popularnej serii Last minute to gwarancja solidnej dawki wiedzy przed

Autor: Jaworski Stefan
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami Wzory

Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami Wzory uwzględniają wszystkie najnowsze zmiany w prawie karnym, które zrewolucjonizowały filozofię prowadzenia procesu karnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy proces karny ma być dzięki tym zmianom szybszy i sprawniejszy. Gruntowna nowel

Autor: Piotr Hofmański
Proces karny zarys systemu Waltoś Książka z zarysu procesu karnego

Proces karny zarys systemu Waltoś Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego st

Autor: Dariusz Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Książka podzielona

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmiennych) i informacją o p

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym Komentarz


Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym Komentarz