Proces karny zarys systemu Waltoś Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne, a także bogate zestawienia literatury oraz indeks rzeczowy umożliwiają pogłębienie przedstawianych temató


Autor: Bogusław Gąszcz
Last Minute Proces karny Proces karny śni Ci się po

Last Minute Proces karny Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu szybko i bez kłopotu powtórzysz cały materiał i uporządkujesz wiadomości. Książka z popularnej serii Last minute to gwarancja solidnej dawki wiedzy przed

Autor: Dariusz Drajewicz
Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w

Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym Komentarz Akt ten wszedł w życie 5.12.2019 roku. Prezentowana publikacja stanowi systemowe opracowanie dotyczące wykładni wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. Zg

Autor: Michał Błoński
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych Komentarz z orzecznictwem w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karne

Autor: Michał Rusinek
Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym Książka stanowi monograficzne

Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowodów. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla zakres

Autor: Podręczniki Prawnicze
Postępowanie karne Kulesza Starzyński Podręczniki Prawnicze Seria Podręczniki Prawnicze to kanon

Postępowanie karne Kulesza Starzyński Podręczniki Prawnicze Seria Podręczniki Prawnicze to kanon klasyki akademickiej literatury prawniczej. Stanowi źródło wiedzy niezbędnej każdemu studentowi prawa. Tytuły z tej serii opracowane są przez autorytety prawnicze i polecane przez większość wykładowców.

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Proces karny zarys systemu Waltoś


Proces karny zarys systemu Waltoś