Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego Książka stanowi kompleksowy wykład na temat teoretycznych podstaw procesu karnego, mechanizmów kierujących tym postępowaniem, ustawowych regulacji i sądowych orzeczeń dotyczących omawianej problematyki. Autorzy książki Proces karny omówili:- zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości;- przebieg postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach;- źródła i systemowość prawa karnego procesowego;- formy, model i konstrukcję procesu karnego;- jego wszczęcie i rozwój. W Podręczniku z procesu karnego uwzględniono najnowsze


Autor: Małgorzata Żbikowska
Ciężar dowodu w polskim procesie karnym W książce autorka prezentuje różne

Ciężar dowodu w polskim procesie karnym W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwestie sporne w tym zakresie. Przybliża tę instytucję prawną z perspektywy:

Autor: Dariusz Świecki
MERITUM Postępowanie karne Świecki Kompleksowe opracowanie skomplikowanej

MERITUM Postępowanie karne Świecki Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej procedury karnej . Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny. Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeks

Autor: Gacka Asiewicz
Postępowanie karne w pigułce 2021 Beck Publikacja stanowi kompleksowe

Postępowanie karne w pigułce 2021 Beck Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania karnego. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów KPK uchwalone ustawą z 19.7.2019 r., które weszły w życie 5.10.2019 r. Gack

Autor: Dariusz Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Książka podzielona

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmiennych) i informacją o p

Autor: Hanna Paluszkiewicz
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym

Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Czwarte wydanie publikacji uw

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego


Proces karny Skorupka podstawy procesu karnego