Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmiennych) i informacją o przepisach powiązanych. W drugiej natomiast umieszczono suplement zawierający wzory apelacji uwzględniające poszczególne podstawy odwoławcze, w tym w sprawach o wykroczenia i w sprawach karnych skarbowych. W opracowaniu znajdują się również schematy ułatwiające porus


Autor: Małgorzata Żbikowska
Ciężar dowodu w polskim procesie karnym W

Ciężar dowodu w polskim procesie karnym W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwestie sporne w tym zakresie. Przybliża tę instytucję prawną z perspektywy:

Autor: Piotr Hofmański
Proces karny zarys systemu Waltoś Książka z zarysu

Proces karny zarys systemu Waltoś Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego st

Autor: Jaworski Stefan
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami Wzory uwzględniają wszystkie

Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami Wzory uwzględniają wszystkie najnowsze zmiany w prawie karnym, które zrewolucjonizowały filozofię prowadzenia procesu karnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy proces karny ma być dzięki tym zmianom szybszy i sprawniejszy. Gruntowna nowel

Autor: Jarosław Zagrodnik
Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k.

Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2021 r. Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: teorii procesu karnego, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących pr

Autor: Dariusz Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo Książka podzielona jest

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmienn

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo


Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo