Postępowanie karne w pigułce 2021 Beck Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem i zawiera najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania karnego. W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów KPK uchwalone ustawą z 19.7.2019 r., które weszły w życie 5.10.2019 r. Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych Podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Cieb


Autor: Dariusz Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Książka podzielona

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmiennych) i informacją o p

Autor: Dariusz Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo Książka

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Świecki Komentarz Orzecznictwo Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmienn

Autor: Michał Błoński
Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny

Dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych Komentarz z orzecznictwem w szczegółowy sposób omawia dowody i postępowanie dowodowe w procesie karnym z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 19.7.2019 r. o zmianie Kodeksu postępowania karne

Autor: Dariusz Świecki
MERITUM Postępowanie karne Świecki Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym

MERITUM Postępowanie karne Świecki Kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej procedury karnej . Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny. Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeks

Autor: Jarosław Zagrodnik
Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane

Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2021 r. Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: teorii procesu karnego, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących pr

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Postępowanie karne w pigułce 2021 Beck


Postępowanie karne w pigułce 2021 Beck