Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym Barbara Nita Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, aby jej procesowe aspekty uczynić tematem tej książki, gdyby nie mój udział w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. Unternehmensstrafrecht und organisierte Kriminalitat im europaischen Kontext, które odbyło się na Uniwersytecie w jenie (Niemcy) w dniach 14-14 października 2001 r. W ostatnim piętnastoleciu w wielu państach Europy kontynentalnej zasada sociates delinquere non potest (universitas deliquere non potest) ustapiła mie


Autor: Małgorzata Żbikowska
Ciężar dowodu w polskim procesie karnym W książce autorka

Ciężar dowodu w polskim procesie karnym W książce autorka prezentuje różne sposoby postrzegania ciężaru dowodu w polskim procesie karnym, przywołując poglądy przedstawicieli nauki polskiej i zwracając szczególną uwagę na kwestie sporne w tym zakresie. Przybliża tę instytucję prawną z perspektywy:

Autor: Boratyńska Katarzyna
Postępowanie karne Boratyńska Chojniak Podręcznik z postępowania karnego w sposób kompleksowy,

Postępowanie karne Boratyńska Chojniak Podręcznik z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2015 r., a więc po wejściu w życie dwóch ust

Autor: Michał Rusinek
Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym Książka stanowi

Z problematyki zakazów dowodowych w postępowaniu karnym Książka stanowi monograficzne omówienie materii zakazów dowodowych, czyli norm ograniczających dowodzenie w postępowaniu karnym niektórych faktów, bądź dowodzenie za pomocą niektórych dowodów. Kwestie te mają kluczowe znaczenie dla zakres

Autor: Dariusz Drajewicz
Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I

Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym Komentarz Akt ten wszedł w życie 5.12.2019 roku. Prezentowana publikacja stanowi systemowe opracowanie dotyczące wykładni wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. Zg

Autor: Wojciech Jasiński
Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym Nielegalnie

Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. Pierwsza monografia naukowa dotycząca tematyki nielegalnie uzyskanych dowodów w procesie karnym. Autor uporządkował zagadnienia terminologiczne i historyczne z tego zakresu. Wska

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym Barbara Nita


Postępowanie karne przeciwko podmiotom zbiorowym Barbara Nita