Postępowanie Karne Dynamika Żołyńska Pohl Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór kazusów związanych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych oraz przystępne omówienie najważniejszych zagadnień procesu karnego. Zbiór ten powini


Autor: Repetytoria Becka
Postępowanie karne Pytania Kazusy Tablice Testy Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko

Postępowanie karne Pytania Kazusy Tablice Testy Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na akt

Autor: Jarosław Zagrodnik
Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do

Proces karny Zagrodnik zwiera zmiany legislacyjne dokonane nowelą do k.p.k. z 19.07.2021 r. Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: teorii procesu karnego, międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących pr

Autor: Hanna Paluszkiewicz
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w

Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Czwarte wydanie publikacji uw

Autor: Dariusz Drajewicz
Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji

Stosowanie formularzy uzasadnień w postępowaniu karnym przed sądem I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym Komentarz Akt ten wszedł w życie 5.12.2019 roku. Prezentowana publikacja stanowi systemowe opracowanie dotyczące wykładni wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. Zg

Autor: Piotr Hofmański
Proces karny zarys systemu Waltoś Książka z zarysu procesu karnego w dużej

Proces karny zarys systemu Waltoś Książka z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Podręcznik nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z 1985 r. Kolejne wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego st

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Postępowanie Karne Dynamika Żołyńska Pohl


Postępowanie Karne Dynamika Żołyńska Pohl