Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz W Podręczniku został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. W czwartym wydaniu książki do postępowania karnego został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013−2018. Autorki opisały zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze renowelizacyjnym, będą


Autor: Repetytoria Becka
Postępowanie karne Pytania Kazusy Tablice Testy Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy.

Postępowanie karne Pytania Kazusy Tablice Testy Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy. Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na akt

Autor: Jaworski Stefan
Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z

Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami Wzory uwzględniają wszystkie najnowsze zmiany w prawie karnym, które zrewolucjonizowały filozofię prowadzenia procesu karnego. Zgodnie z założeniami ustawodawcy proces karny ma być dzięki tym zmianom szybszy i sprawniejszy. Gruntowna nowel

Autor: Hanna Paluszkiewicz
Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia

Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowy Prezentowana pozycja omawia całościowo problematykę sporządzania środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Czwarte wydanie publikacji uw

Autor: Boratyńska Katarzyna
Postępowanie karne Boratyńska Chojniak Podręcznik z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły

Postępowanie karne Boratyńska Chojniak Podręcznik z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2015 r., a więc po wejściu w życie dwóch ust

Autor: Dariusz Świecki
Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza

Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmiennych) i informacją o p

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz


Postępowanie karne Dudka Paluszkiewicz